Terms of use

PRIVACY STATEMENT

Statement on protection and collection of personal data

Apartments Adria – Rtina is committed to providing personal data protection by collecting only the essential, basic information about the buyers / users required to fulfill our obligations; informing buyers of how they use the data they collect, regularly gives customers the choice of using their data, including the ability to decide whether or not to remove their name from the lists used for marketing campaigns.

All customer information is strictly kept and only accessible to employees who are required to do this. All Adria-Rtina employees and business partners are responsible for compliance with the privacy policy.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Apartments Adria – Rtina se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Apartments Adria – Rtina i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.